Aftaler og priser

Karen forbereder sig altid grundigt og specifikt. Ingen foredrag eller rådgivningsforløb er helt ens. Der er ofte tale om en kombination af kerneindhold fra forskellige områder.

Hvis opgaven kræver mere forberedelse end sædvanligt, stiger prisen ift. den vejledende pris. Hvis særlige forhold taler derfor, kan prisen også falde (se under Rabatter).

Sådan gør du

 • Ring eller skriv til Karen på 40 14 49 80 eller karen@lskommunikation.dk
 • Vi taler om jeres behov: indhold, form og emner. Hvis der er behov for et afklarende møde, er dette inkluderet i prisen.
 • Honorar aftales med Anders Stahlschmidt, som er Karens partner. Udgangspunktet er altid de vejledende priser, se nedenfor, men særlige forhold og hensyn kan spille ind. Kontakt Anders på 24 80 14 69 eller anders@lskommunikation.dk

Rådgivning – “pick my brain”

Karen bliver ofte spurgt om hun vil yde sparring, rådgive og deltage i ideudvikling for en virksomhed, organisation, forening, kommune eller branche.

 • Timeprisen for rådgivning følger Journalistforbundets vejledende priser som er 1.600 kr./t. Et møde varer som udgangspunkt 2 timer.
 • Rådgivning i telefon kan klares på 30 minutter eller 1 time (til timetakst).
 • Sparring som er rådgivning koster mellem 8.000 og 12.000 kr. afhængigt af hvor målrettet den skal være.
 • Den lille almennyttige eller filantropiske forening uden budget kan få rådgivning for 1.200 kr./t.

NB! Alle priser tillægges aktid moms + evt. kørsel

Vejledende priser

Et foredrag varer typisk en time (op til to timer) + dialog. En workshop varer typisk 3-4 timer (dvs. en halv dag). Et kursus varer en dag (men kan også vare flere dage, se under Rabatter).

 • Foredrag – vejl. pris 16.000 kr.
 • Workshop – vejl. pris 18.000 kr. (en halv dag)
 • En hel dags kursus eller arrangement – vejl. pris 22.000 kr. (et formøde med arrangørerne og sparring er inkluderet i prisen).
 • Mødeledelse (en debat eller et event på 1-3 timer) – vejl. pris 16.000 kr.
 • Rådgivning – vejl. pris 3.200, varer typisk 2 timer. Timeprisen derefter er 1.600 kr., jvfr. journalistforbundets vejledende priser. Klippekort til 10 timers rådgivning koster 13.000 kr. (vejl.).

NB! Alle priser tillægges aktid moms + evt. kørsel

Promovering tæller ikke

“Du bliver jo promoveret” tæller ikke. Karen bliver rigeligt promoveret. At blive promoveret som én, der arbejder gratis, er heller ikke positivt.

Derimod kan der, som beskrevet nedenfor, være tale om rabatter til små foreninger, som har et almennyttigt eller filantropisk sigte.

Rabatter og klippekort

 • Klippekort til 10 timers rådgivning koster 12.000 kr.
 • Mængderabat. Ved flere foredrag, arrangementer eller kursusdage til samme kunde, er rabatten typisk 25 procent. Hvis Karen kan kombinere to eller flere kunder, fx hvis to organisationer ligger på samme adresse, kan der opnås mængderabat, som kunderne deler.
 • Hvis opgaven kan klares helt uden forberedelse, er der rabat.
 • Den lille forening uden budget kan få 50 procents rabat, hvis jeres formål er almennyttigt eller filantropisk. Det betyder, at særprisen for en sådan forening kan være 6.000 kr. for et foredrag, 8.000 kr. for en workshop og 10.000 kr. for et dagsprogram. Dette kræver dog at Karen støtter foreningens formål.

NB! Alle priser tillægges aktid moms + evt. kørsel

Book foredrag

Booking