Aftaler og priser

 • Ring eller skriv til Karen på 40 14 49 80 eller karen@lskommunikation.dk
 • Vi taler om jeres behov for indhold, form og emner. Hvis der er behov for et formøde med en bestyrelse eller ledergruppe, er mødet med i prisen.
 • Skal vi aftale honorar, gør du det med Anders Stahlschmidt, som er Karens partner. Udgangspunktet er altid de vejledende priser, se nedenfor, men der kan gives rabatter. Husk at der altid skal tillægges moms. Kontakt Anders på 24 80 14 69 og anders@lskommunikation.dk

Karen forbereder sig altid grundigt og specifikt ift. emne, målgruppe og aktualitet. Ingen foredrag eller rådgivningsforløb er ens. Kerneindhold målrettes, kombineres, versioneres og suppleres med nyt og aktuelt.

Priserne er vejledende og kan variere efter forholdene

 • Foredrag – vejl. pris 16.000 kr.
 • Workshop – vejl. pris 18.000 kr. (et formøde eller sparring er inkluderet i prisen)
 • Et dagsprogram, kursus eller lign. – vejl. pris 22.000 kr. (et formøde og diverse sparring er inkluderet i prisen).
 • Ordstyrer til fx en debat, konference, folkemødeevent etc. – vejl. pris 16.000 kr.
 • Rådgivning – vejl. pris 3.200 kr. for 2 timer, herefter timepris ifølge Journalistforbundets vejledende vilkår, som er 1.600 kr./t.
 • Et klippekort til 10 timers rådgivning koster 12.000 kr. – se mere under Rabatter.

Et foredrag varer 1-2 timer. En workshop varer typisk 3-4 timer. Et kursus varer en dag – eller flere dage. En ordstyreropgave kan vare et par timer eller en hel dag.

NB! Alle priser tillægges moms + kørsel.

Hvis opgaven kræver meget forberedelse – hvis der skal konstrueres særlige spørgsmål og opgaver, test eller analyser – er prisen højere end den vejledende. Hvis særlige forhold taler for det, gives rabatter, se nedenfor.

Rabatter

 • Filantropi: Karen giver 50 procents rabat til den lille forening uden budget, hvis formålet er almennyttigt og et formål, som Karen kan støtte, dvs. 8.000 kr. for et foredrag, 9.000 kr. for en workshop og 11.000 kr. for et dagsprogram.
 • Den lille (fattige) institution, hvis arbejde er støtteværdigt, får ofte en god pris et sted midt imellem vejledende og filantropi.
 • 25 procents mængderabat kan opnås ved flere foredrag/arrangementer til samme kunde  – eller flere kunder på samme adresse.
 • Hvis opgaven er helt uden forberedelse – dvs. Karen skal bare møde op og deltage i det, der nu sker – er der rabat. Tal med Anders.

NB! Alle priser tillægges moms + kørsel

Rådgivning – “pick my brain”

Karen bliver ofte spurgt om hun vil yde sparring, rådgive eller deltage i ideudvikling for en virksomhed, organisation, forening, kommune eller branche.

 • Timeprisen for rådgivning følger Journalistforbundets vejledende priser, som er 1.600 kr./t. Et møde varer som udgangspunkt 2 timer.
 • Rådgivning i telefonen kan klares på 30 minutter eller 1 time (timetakst).
 • Den lille almennyttige eller filantropiske forening uden budget kan få rådgivning for 1.200 kr./t., hvis Karen kan støtte formålet (svarende til den mængderabat, man får med et klippekort.

NB! Alle priser tillægges moms + evt. kørsel

“Promovering” tæller ikke

Som foredragsholder bliver man nogen gange tilbudt et par flasker rødvin eller løftet “Du bliver jo promoveret”. Den slags tæller ikke hér. Karen bliver rigeligt promoveret. At blive promoveret som én, der arbejder gratis, er i øvrigt ikke spor attraktivt. Tværtimod – så er man jo en slags skruebrækker.

Men når det er sagt, så kan det være vældig meningsfuldt at give rabat til små kunder, man gerne vil støtte, fordi de har et almennyttigt eller filantropisk formål.

Book foredrag

Booking