Aftaler og priser

 • Ring eller skriv til Karen på 40 14 49 80 eller karen@lskommunikation.dk
 • Vi taler om jeres behov for indhold, form og emner. Hvis der er behov for at afklare flere ting, evt. med en bestyrelse eller ledergruppe, er ét afklarende møde med i prisen.
 • Skal vi aftale honorar, gør du det med Anders, som er Karens partner. Udgangspunktet er altid de vejledende priser, se nedenfor, men særlige forhold og hensyn kan spille ind. Kontakt Anders på 24 80 14 69 eller anders@lskommunikation.dk

Karen forbereder sig altid grundigt og specifikt ift. emne, målgruppe og aktualitet. Ingen foredrag eller rådgivningsforløb er ens. Kerneindhold kombineres, versioneres, gennemskrives og suppleres med nyt.

Vejledende priser

 • Foredrag – vejl. pris 16.000 kr.
 • Workshop – vejl. pris 18.000 kr. (en halv dag)
 • En hel dags kursus eller arrangement – vejl. pris 22.000 kr. (et formøde med arrangørerne og sparring er inkluderet i prisen).
 • Mødeledelse (en debat eller et event på 1-3 timer) – vejl. pris 16.000 kr.
 • Rådgivning – vejl. pris 3.200, varer typisk 2 timer. Timeprisen derefter er 1.600 kr., jvfr. journalistforbundets vejledende priser. Klippekort til 10 timers rådgivning koster 13.000 kr. (vejl.)

Et foredrag varer typisk 1-2 timer. En workshop varer typisk 3-4 timer. Et kursus varer en eller flere dage.

Alle priser tillægges moms + evt. kørsel.

Hvis opgaven kræver meget forberedelse, fx hvis der skal konstrueres særlige spørgsmål og opgaver, test eller analyser, er prisen højere end den vejledende. Hvis særlige forhold taler for det, kan prisen omvendt falde (se under Rabatter).

Rabatter og klippekort

 • Klippekort til 10 timers rådgivning koster 12.000 kr.
 • Mængderabat. Ved flere foredrag, arrangementer eller kursusdage til samme kunde, er rabatten typisk 25 procent. Hvis Karen kan kombinere to eller flere kunder, fx hvis to organisationer ligger på samme adresse, kan der opnås mængderabat, som kunderne deler.
 • Hvis opgaven kan klares helt uden forberedelse, er der rabat.
 • Den lille forening (næsten) uden budget får 50 procents rabat, hvis jeres formål er almennyttigt og filantropisk. Dvs. 6.000 kr. for et foredrag, 8.000 kr. for en workshop og 10.000 kr. for et dagsprogram. Forudsætningen er naturligvis, at Karen støtter foreningens formål.

NB! Alle priser tillægges moms + evt. kørsel

Rådgivning – “pick my brain”

Karen bliver ofte spurgt om hun vil yde sparring, rådgive og deltage i ideudvikling for en virksomhed, organisation, forening, kommune eller branche.

 • Timeprisen for rådgivning følger Journalistforbundets vejledende priser som er 1.600 kr./t. Et møde varer som udgangspunkt 2 timer.
 • Rådgivning i telefon kan klares på 30 minutter eller 1 time (til timetakst).
 • En mindre rådgivningsopgave koster typisk mellem 8.000 og 12.000 kr. + moms
 • Den lille almennyttige eller filantropiske forening uden (nævneværdigt) budget kan få rådgivning for 1.200 kr./t., hvis Karen i øvrigt støtter formålet.

NB! Alle priser tillægges moms + evt. kørsel

“Promovering” tæller ikke hér

“Du bliver jo promoveret” tæller ikke. Karen bliver rigeligt promoveret. At blive promoveret som én, der arbejder gratis, er i øvrigt heller ikke positivt.

Derimod kan der, som beskrevet ovenfor, gives en pæn rabat til små foreninger, som har et almennyttigt eller filantropisk sigte.

Book foredrag

Booking