Aftaler og priser

Karen forbereder sig altid grundigt og meget specifikt ift. emneafgrænsning, målgrupper, kontekst og aktualitet. Ingen foredrag er ens, men indholdet er altid med afsæt i de områder, som Karen har dybtgående ekspertise indenfor.  Karen snakker ikke om ting, hun ikke ved noget om. Men hun er lynhurtig til at orientere sig i nyt stof. Hun er vidende om de fleste samfundsforhold og aktuelle agendaer. Derfor er hun en efterspurgt oplægsholder og facilitator.

Sådan gør du

Kontakt Karen på 40 14 49 80 eller karen@lskommunikation.dk for at tale indhold og form.

Honorar aftales med Anders Stahlschmidt, som er Karens booker. Udgangspunktet er de vejledende priser, som står i linket nedenfor. Husk at priserne altid tillægges moms. Der kan opnås rabat, hvis omstændighederne taler for det. Kontakt Anders på 24 80 14 69 eller anders@lskommunikation.dk

Vi drøfter jeres behov for indhold, form og emner. Hvis der er behov for et formøde med bestyrelse eller ledergruppe inden I beslutter jer, er det OK.

Ring bare. Det koster aldrig noget med en forespørgsel.

Vejledende priser

– se også under Rabatter

 • Foredrag –  fra 16.000 kr.
 • Workshop – fra 19.000 kr., hvor ét formøde eller sparring er inkluderet i prisen.
 • Et dagsprogram – fx kursus, konference eller heldagsworkshop, koster som udgangspunkt 23.000 kr., hvor 1-2 formøder og sparring er inkluderet.
 • Ordstyrer til en debat eller et event koster fra 16.000 kr.
 • Rådgivning og supervision – 1.600 kr. i timen, hvor der afsættes 2 timer til det første møde.
 • Et klippekort til 10 timers rådgivning/supervision – 10.000 kr.  svarende til en rabat på 3.000 kr.

Et foredrag varer typisk fra 30 min. til halvanden time, en workshop typisk 3 timer. Et kursus varer en dag eller måske flere dage (rabat). En ordstyreropgave kan vare fra en time til en hel dag.

Hvis opgaven kræver meget forberedelse – fx hvis der skal konstrueres særlige spørgsmål og opgaver eller en specifik analyse – er prisen højere end den vejledende. Hvis opgaven er helt uden forberedelse – dvs. Karen bare skal møde op og deltage – er prisen lavere. Tal med Anders.

Rabatter

IDEALIST-RABAT – Karen giver ofte 50 procents rabat til de små idealistiske projekter, som er næsten uden budget. Men KUN hvis projektet har et formål, som Karen kan støtte. Idealist-rabat:

  • 8.000 kr. for et foredrag
  • 10.000 kr. for en workshop
  • 12.500 kr. for et dagsprogram.

NB! Alle priser tillægges moms + kørsel

LILLEPUT-RABAT – Små institutioner og foreninger med en begrænset økonomi kan også godt få en god pris, som ligger et sted imellem den vejledende pris og Idealist-rabatten. Dette forudsætter dog, at foreningens/institutionens formål er utvetydigt almennyttigt eller på andre måder støtteværdigt.

MÆNGDERABAT – 25 procents mængderabat gives, når der er flere kunder, der slår sig sammen om samme arrangement eller på samme lokation. Hvis I er flere kunder med samme interesse eller i samme by, kan I slå jer sammen og få rabat.

NB! Alle priser tillægges moms + kørsel

“Pick my brain” – rådgivning, idéudvikling og supervision

Karen bliver ofte spurgt om hun vil rådgive, supervisere eller inspirere i forbindelse med en udviklingsproces eller problemstilling . Det kan være for en ledergruppe, en brancheorganisation, en fagforening, kommune eller NGO.

 • Timeprisen følger her Journalistforbundets vejledende timepris for rådgivning, som er 1.600 kr. Første møde varer typisk 2 timer, følgende møder 1 time. Online eller telefon = halv pris.
 • En lille forening kan få rådgivning/supervision for halv pris, hvis Karen kan og vil støtte formålet.

NB! Alle priser tillægges moms + evt. kørsel

“Promovering”

Som foredragsholder bliver man nogen gange tilbudt et par flasker rødvin eller at “du bliver jo promoveret”. Den slags tæller ikke hos os. Karen bliver rigeligt promoveret. At blive promoveret som én, der arbejder gratis, er i øvrigt ikke spor attraktivt. Tværtimod – så er man jo en slags skruebrækker. At blive kendt som en, der er “billig”, er heller ikke spor godt for renomméet.

Men når det er sagt, så kan det være vældig meningsfuldt at give rabat til små kunder og aktører, man gerne vil støtte, fordi de har et almennyttigt eller filantropisk formål. Det er den eneste fornuftige grund til at gå ned i pris.

Se også blogindlægget Find en god foredragsholder…

Book foredrag

Booking