Fem foredrag om FREMTIDENS FÆLLESSKABER

1. DEN UDVIDEDE FAMILIE Fællesskaber og Familie i Fremtiden

2. DEN NYE LANDSBY Levende Lokalsamfund – Provinsen som Fortrop

3. FREMTIDENS VELFÆRD Det Personlige Samfund – Relationsvelfærd

4. JOURNALISTIKKENS LOKALE ANSVAR Konstruktiv og Løsningsorienteret Journalistik, Lokalt

5. NARRATIV PRAKSIS – HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER Styrk Forening, Organisation, Lokalsamfund eller Fag gennem Fortælling

Hvorfor foredrag om fællesskaber?

Vi er et velfungerende samfund i Danmark. Med borgere, der kan løfte i flok, politikere, der gør sit bedste og myndigheder, der kan omstille sig i alvorlige kriser. Vi har offentligt ansatte, der er enestående dygtige og knokler for det fælles bedste. Men på nogle områder trænger vores velfærdsmodel og samfund til alvorlig nytænkning:

Hvorfor skal næsten alle børn opholde sig 8 timer i institution fra de er ét år, når kun under 20 procent af børnene har glæde af at være der i så mange timer og så tidligt i livet? Hvorfor er så mange alvorligt syge af stress, når vores muligheder for at arbejde mindre aldrig har været bedre? Hvorfor skal så mange leve i udenforskab, blot de er en smule forskellige fra det ensrettede og effektive? Hvorfor bliver små byer tømt for mennesker, når den lille by er den optimale ramme for både gamle og unges trivsel, når blot byen er fuld af liv? Og hvorfor har vi så travlt med at producere og forbruge i så enorme mængder, når hverken kloden eller vi mennesker kan tåle det? Vi trives jo langt bedre med mindre.

Det er den økonomiske tænkning, som ikke er blevet ændret i flere menneskealdre, den er gal med. Tiden er inde til at bygge en ny økonomisk model, der sætter trivsel og samhørighed med alt levende først. En økonomi, der ikke baserer sig på skamløshed og grådighed, men på agtelse for alt levende. En moden modernitet, der beskedent trækker sig tilbage, som teologen Ole Jensen har udtrykt det.

Det er tid til ansvar, ikke til rovdrift. Det er tid til mere ånd og til mindre marked. Mere fællesskab og mindre ensomhed. Mere rummelighed og mindre udstødelse. Mere engagement og mindre apati. Og til at genopfinde en del af velfærden, nedefra. Nemlig den, som mennesker giver hinanden.

Men hov – det sker allerede. Lokalt. Under radaren. Nye fællesskaber spirer frem. De er på vej, overalt. Ikke bare fordi fællesskaber er nice to have – de er need to have. Dannede, modige, oplyste, almindelige mennesker viser vejen.

Det er om alle disse spirende fællesskaber – og hvorfor de er så livsvigtige – jeg gerne vil fortælle i mine foredrag.

Karen Lumholt

Om den folkelige selvhelbredelse

“Det begynder der, hvor der findes et overskueligt, ligeværdigt fællesskab, som lever et jævnt og muntert, virksomt liv. Det lyder jo ikke af meget – men det er det. Det er dét sted, hvor det sande, menneskelige samfund begynder. Derfor er det provinsielle i grunden det mest universelle, der findes.”

Ebbe Kløvedal Reich i “Morgendagens mand” (1993)

Booking

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save