Book et foredrag

FÆLLESSKAB OG MENING I DET NYE ÅRTUSINDE

Jeg er optaget af hvordan vi fornyr samfund og fællesskaber. Så vi får mere menneske, mindre system. Mere samfund, mindre stat. Mere fællesskab, mindre marked. Mere ansvarlighed, mindre rovdrift. Mere omsorg, mindre stress. Mere glæde, mindre ensomhed.

Det er ikke bare ønskeligt, men nødvendigt. Vi kan gøre det. Sammen. Vi kan starte nu.

Book et foredrag:

Den nye landsby

Den udvidede familie

Konstruktiv og løsningsorienteret journalistik

Historier der flytter mennesker

Det fælles bedste