Foredrag om fremtidens fællesskaber

DEN UDVIDEDE FAMILIE Arbejds- og familieliv i fremtiden

DEN NYE LANDSBY Grønne lokalsamfund – provinsen som fortrop

FREMTIDENS VELFÆRD Det personlige samfund – relationsvelfærd og civilsamfund

JOURNALISTIKKENS ANSVAR Konstruktiv og løsningsorienteret journalistik – lokalt

NARRATIV PRAKSIS – HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER Styrk organisation, fag eller lokalsamfund gennem fortælling

Hvorfor foredrag om fællesskaber?

Vi er et velfungerende samfund i Danmark. Med borgere, der kan løfte i flok, politikere, der vil det bedste og myndigheder, der kan omstille sig i alvorlige kriser. Vi har dygtige offentligt ansatte, der knokler udover pligten. Men på nogle områder trænger vores velfærd og samfundsmodel til alvorlig nytænkning…

Hvorfor bliver små byer tømt for mennesker, når netop den lille by er den optimale ramme for det gode liv, blot byens funktioner og mødesteder er intakte? 

Hvorfor er så mange alvorligt syge af stress, når vores muligheder for at arbejde mindre aldrig har været bedre?

Hvorfor skal så mange leve i ensomhed og udenforskab, blot de træder en lille smule skævt?

Hvorfor skal næsten alle børn opholde sig 8 timer i institution fra de er ét år eller yngre, når kun 20 procent af dem har glæde af at være der i så mange timer og så tidligt i livet?

Hvorfor har vi så travlt med at producere og forbruge i eksorbitante mængder, når hverken kloden eller vi mennesker kan tåle det? Vi trives jo langt bedre med mindre.

Vi bygger i beton, selv om vi har teknikkerne til at renovere og bygge regenerativt. Vi spiser ubæredygtigt, selv om vores sundhed, landenes økonomi på længere sigt og klodens balance kræver total omlægning. Det er ufornuftigt – og vi ved det godt. Det er den økonomiske tænkning, den er gal med.

Tiden er inde til at bygge en ny økonomisk model, der sætter trivsel og samhørighed med alt levende først. En økonomi, der ikke baserer sig på skamløshed og grådighed, men på agtelse for alt levende. En moden modernitet, der beskedent trækker sig tilbage, som teologen Ole Jensen har udtrykt det. Målet skal være trivsel – inden for planetens grænser.

Det er tid til ansvar, ikke til rovdrift. Det er tid til ånd og fællesskab, ikke til mere forbrug og individualisme. Det er tid til engagement, ikke til apati. Det er tid til generøsitet, ikke til polarisering og udstødelse. Og det er tid at genopfinde den del af velfærden, som vi mennesker giver til hinanden.

Men hov – det sker allerede. Lokalt. Under radaren. Nye fællesskaber spirer frem. De er på vej, overalt. Ikke bare fordi fællesskaber er nice to have – de er need to have. Dannede, modige, oplyste, almindelige mennesker viser vejen, lokalt. Det er om alle disse spirende fællesskaber – og hvorfor de er så livsvigtige – jeg gerne vil fortælle i mine foredrag.

Karen Lumholt

Om den folkelige selvhelbredelse

“Det begynder der, hvor der findes et overskueligt, ligeværdigt fællesskab, som lever et jævnt og muntert, virksomt liv. Det lyder jo ikke af meget – men det er det. Det er dét sted, hvor det sande, menneskelige samfund begynder. Derfor er det provinsielle i grunden det mest universelle, der findes.”

Ebbe Kløvedal Reich i bogen “Morgendagens mand”

Booking

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save