Konstruktiv og løsningsorienteret journalistik

Journalistikken har fået en ny rolle – nu gælder det om at udvikle nye redskaber

Karen Lumholt har siden 2010 holdt kurser og foredrag om konstruktiv og løsningsorienteret journalistik med vægt på lokale og regionale medier og fagmedier.

Hun har holdt oplæg om emnet på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, i Dansk Kommunikationsforening, i Dansk Journalistforbund, i virksomheder, NGO’er og interesseorganisationer.

En ny medievirkelighed

Karen er optaget af, hvordan journalisten omdefinerer sin rolle og faglighed i en ny medievirkelighed – og hvordan de journalistiske redskaber (research, interview, fortælling, redigering) udvikles i den nye kontekst.

Hør fx Karen i Anne Skare Nielsens podcast På jagt efter en ny medievirkelighed (kan også høres her).

Nye journalistiske redskaber

Karen Lumholt har sammen med Anders Stahlschmidt udviklet nye journalistiske redskaber til

  • konstruktiv spørgeteknik
  • nye berettermodeller, der understøtter løsninger
  • borger- og brugerinddragelse (samskabelse af medier)
  • mobilisering og aktivistisme
  • journalisten som facilitator og moderator
  • lokaljournalistik som community-opbygning
Skærmbillede 2015-10-01 kl. 18.16.36
Spørgsmålet er ikke om vi skal bevæge journalistikken i en mere konstruktiv retning, men om hvordan vi kommer i gang med de nye research- og fortælleformer, som den kræver.
Medierne må tage ansvar

Karen Lumholts ærinde er, at medierne og journalistikken må tage en ny form for ansvar i en tid præget af kaos, mistillid, apati, politikerlede, frygt og afmagt.

Journalisten må bevare og skærpe sin ubestikkeligt kritiske rolle, men må samtidig anvise udveje og handlemuligheder, så borgere og interessenter bliver handlekraftige, tager ansvar, går i dialog med hinanden og finder sammen på kryds og tværs om løsninger.

Det starter lokalt

Det er et paradigmeskifte der skal til – og ændringerne vil starte lokalt, fordi det er der borgerkontakten er tættest, mener Karen. Se Karens nyhedsbrev om emnet her.

De unge går foran

Karen Lumholt sidder i advisory board for Ryk Verden News, et medie for unge konstruktive medienavigatører, som fra 2016 har fået mediestøtte.

Ryk Verden News er startet af bl.a. futuristen Anne Skare Nielsen.

Karen Lumholt har også samarbejdet med de to andelsmedier Peblish og DenOffentlige.dk.

Karen sammen med Anne Skare Nielsen fra RYK VERDEN NEWS
Karen sammen med Anne Skare Nielsen fra RYK VERDEN NEWS
Forum for konstruktiv journalistik på Facebook

Karen Lumholt er medstifter af “Danmarks Bedste Nyheder – Forum for Konstruktiv Journalistik”, som både er en side og en gruppe på Facebook.

Skærmbillede 2015-09-03 kl. 16.21.05

 

Udgivelser af Karen Lumholt om emnet
Skærmbillede 2014-11-28 kl. 13.20.03
Karens bog om konstruktive spørge- og fortællemetoder samt den procesfacilitering, som er forbundet hermed.
Stikord

Medieansvar, journalistroller, demokrati, samtale, ny politisk kultur, berettermodeller, spørgeteknik, interviewteknik, formater, samtale, lytteteknik, historiefortælling, brobygning, rollemodeller, empowerment, storytelling, Heltens Rejse, Heros Journey, facilitering, meditation, konflikthåndtering, borgerinddragelse, borgermøder, brugerinvolvering, borgerjournalister, facebookgrupper, crowdsourcing, lokalaviser, distriktsaviser, fagmedier, interessenter, interessentanalyse, samspil, brugerinddragelse, meddelere, bloggere, nye medier, sociale medier, fremtidens medier, fremtidens journalister, samskabelse, mediernes rolle, redaktørens rolle, mediernes fremtid, mediernes overlevelse, mediernes berettigelse, legitimitet, 4. statsmagt, debatformater, konfliktløsning, løsningsorienteret, dialogprocesser, interessekonflikter, konfliktstof, den gode historie, gråzoner, nytænkning, finansiering.

Du kan også finde Karens foredrag på portalerne Fremtidsforskning Foredragslisten, Sogneaften, Pædagogen og DinSkole

Booking

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save