Konstruktiv og løsningsorienteret journalistik

Journalistikken har fået en ny opgave – nu gælder det om at udvikle nye redskaber

Karen Lumholt har siden 2010 holdt kurser og foredrag om konstruktiv og løsningsorienteret journalistik med vægt på lokale og regionale medier og fagmedier.

Hun har holdt oplæg om emnet på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, i Dansk Kommunikationsforening og Dansk Journalistforbund, i virksomheder, NGO’er og i interesseorganisationer.

Hør fx Karen i podcast’en På jagt efter en ny medievirkelighed (kan også høres her).

Karen er optaget af, hvordan journalisten omdefinerer sin rolle og faglighed i en ny medievirkelighed – og hvordan de journalistiske redskaber (research, interview, fortælling, redigering) udvikles i den nye kontekst.

Hun har sammen med Anders Stahlschmidt udviklet redskaber til

  • konstruktiv spørgeteknik
  • nye berettermodeller, der understøtter løsninger
  • borger- og brugerinddragelse (samskabelse af medier)
  • mobilisering og aktivistisme
  • journalisten som facilitator og moderator
  • lokaljournalistik som community-opbygning
Skærmbillede 2015-10-01 kl. 18.16.36
Spørgsmålet er ikke om vi skal bevæge journalistikken i en mere konstruktiv retning, men om hvordan vi kommer i gang med de nye research- og fortælleformer, som den kræver.

Karen Lumholts ærinde er, at medierne og journalistikken må tage en ny form for ansvar i en tid præget af kaos, apati, politikerlede, frygt og afmagt.

Journalisten må bevare og skærpe sin ubestikkeligt kritiske rolle, men må samtidig anvise udveje og handlemuligheder, så borgere og interessenter bliver handlekraftige, tager ansvar, går i dialog med hinanden og finder sammen på kryds og tværs om løsninger.

Det er et paradigmeskifte der skal til – og ændringerne vil starte lokalt, fordi det er der borgerkontakten er tættest, mener Karen. Se Karens nyhedsbrev om emnet her.

Karen sammen med Anne Skare Nielsen fra RYK VERDEN NEWS
Karen sammen med Anne Skare Nielsen fra RYK VERDEN NEWS

Karen Lumholt sidder i advisory board for Ryk Verden News, som fra 2016 har fået mediestøtte. Hun har også samarbejdet med de to andelsmedier Peblish og DenOffentlige.dk.

Se mere på Facebook

Skærmbillede 2015-09-03 kl. 16.21.05

Skærmbillede 2016-07-15 kl. 22.21.52

Karen Lumholt er medstifter af Danmarks Bedste Nyheder – Forum for konstruktiv Journalistik, som både har en side og en gruppe på Facebook.

Relevante udgivelser af Karen Lumholt om emnet
  • Historier der flytter mennesker (L&R Business 2013), fagbog af Karen Lumholt
  • RYK VERDEN NEWS Karen Lumholt bidrager med en podcast
  • Det er også for RYK VERDEN at Karen har bidraget med denne video
  • Om konstruktiv journalistik – til Fagbladet Journalisten
Skærmbillede 2014-11-28 kl. 13.20.03
Karens bog om konstruktive spørge- og fortællemetoder samt den procesfacilitering, som er forbundet hermed.
Stikord

Medieansvar, journalistroller, demokrati, samtale, ny politisk kultur, berettermodeller, spørgeteknik, interviewteknik, formater, samtale, lytteteknik, historiefortælling, brobygning, rollemodeller, empowerment, storytelling, Heltens Rejse, Heros Journey, facilitering, meditation, konflikthåndtering, borgerinddragelse, borgermøder, brugerinvolvering, borgerjournalister, facebookgrupper, crowdsourcing, lokalaviser, distriktsaviser, fagmedier, interessenter, interessentanalyse, samspil, brugerinddragelse, meddelere, bloggere, nye medier, sociale medier, fremtidens medier, fremtidens journalister, samskabelse, mediernes rolle, redaktørens rolle, mediernes fremtid, mediernes overlevelse, mediernes berettigelse, legitimitet, 4. statsmagt, debatformater, konfliktløsning, løsningsorienteret, dialogprocesser, interessekonflikter, konfliktstof, den gode historie, gråzoner, nytænkning, finansiering.

Du kan også booke Karens foredrag via

Foredragslisten eller Sogneaften eller Pædagogen eller DinSkole

Book foredrag

Booking

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save