Historier der flytter mennesker

Landsbyfortællinger og arbejdspladshistorier

Karen Lumholt har siden 2002 i samarbejde med forskellige parter stået for fortælleprocesser i virksomheder, organisationer og grupper over hele landet. I 2010 – 2014 gennemførte hun sammen med proceskonsulent Begitta Blahaut 10 fortælleaftener i små byer i Guldborgsund Kommune (se de to videoer).

Fortælling der flytter mennesker

Siden 2002 har Karen undervist i fortælling som vej til identitet, kulturafdækning, videndeling, fællesskab, mod og mening.

Karen er inspireret af australieren Michael White‘s narrative teori og praksis, men har også sammen med journalist Anders Stahlschmidt udviklet egne koncepter, bl.a. vedr. spørgeteknik, lytning, bearbejdning af historier, metoder til indsamling og udvælgelse af historier mm. Hun er også inspireret af Steve Denning, som har udviklet begrebet Springboard Stories.

Undervisning af ledere i strategisk storytelling – Billund Kommune

Se meget mere om de narrative metoder og processer på Karen Lumholt og Anders Stahlschmidts fælles hjemmeside.

Skærmbillede 2014-11-28 kl. 13.20.03
Karens undervisningsbog fra 2013 bliver brugt på DTU og DMJX, når der undervises i procesledelse, forandrings-kommunikation og storytelling (L&R Business)
Relevante bøger og artikler af Karen Lumholt
Bogen henvender sig til det sygeplejefaglige personale på terminale afdelinger og hospices.
S-tilgang i palliation – sygeplejefaglig undervisningsbog af Annegrethe Venborg. Karen bidrager med kapitlet om erindringsfortælling (2016).
Stikord

Erindringsfortælling, storytelling, strategisk storytelling, storytellingproces, historier, eksempler, rollemodeller, motivation, Heltens Rejse, fyrtårne, vendepunktet, den gode historie, brokkehoveder, talesprog, skriftsprog, fortalt sprog, historielytter, historiefortæller, erindringsaften, erindringsværksted, sorgarbejde, landsbyfortællinger, landsbyidentitet, fortælleaften, erindringer, pårørende, fortællemakker, erindringsbog, medarbejderhistorier, narrative metode, videndeling, afrapportering, fagsprog, professions-identitet, Tag Faget Tilbage, Narrativ teori, Narrativ praksis, Michael White, Steve Denning.

Du kan også finde Karens foredrag på portalerne Fremtidsforskning Foredragslisten, Sogneaften, Pædagogen og DinSkole

Booking

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save