Om Karen Lumholt

Engagement, viden, indsigt, perspektiv og vision

Karen Lumholt er en efterspurgt rådgiver, underviser og foredragsholder inden for en række specifikke emner, som hun arbejder indgående med:

  • den grønne omstillings sammenhæng med fremtidens velfærd, landdistrikter og nærsamfund
  • fællesskaber, frivillige og civilsamfund
  • familiepolitik, herunder trivsel og velfærd for børn, unge og familier
  • konstruktiv og handlingsanvisende journalistik lokalt, herunder lokale digitale communities og SoMe
  • narrative metoder i lokalsamfund og organisationer (storytelling)
Hvad har alle disse emner til fælles?

De handler om fremtidens fællesskaber – og hvordan vi på mangfoldige måder er i gang med at eksperimentere med dem og tage ansvaret for dem tilbage.

Mange forskellige målgrupper

Karen Lumholt underviser og holder foredrag i hele landet for journalister og kommunikationsfolk, akademikere, pædagoger og lærere, frivilliggrupper og kommuner, private virksomheder, erhvervsnetværk, grupper af soloselvstændige, offentlige styrelser og NGO’er.

Forfatter og redaktør

Karen er forfatter, medforfatter og redaktør af en række bøger om børn, samfund, arbejdsliv, kommunikation og entreprenørskab. Se mere om de 10 bøger her. 

Derudover har hun som redaktør hjulpet nogle af landets dygtigste fageksperter med at skrive deres bøger.

Aktiv netværker med deleadfærd

Udover de bøger, Karen selv har skrevet og redigeret, har hun bidraget til andres bøger og antologier og har skrevet forord til andres bøger. Karen er også interviewet til bøger skrevet af andre forfattere, sidst til bøgerne “Lev for det halve” (Nanna Hyldgaard), “Opgiv ikke din teenager” (Marie Kraul) og “Er der nogen hjemme” (Lisbeth Odgaard). Karen sidder både i professionelle og frivillige bestyrelser og fungerer også som frivillig mentor især for unge kvinder. Hun er i det hele taget en aktiv netværker, der gerne hjælper andre.

Karen sammen med fremtidsforsker Anne Skare Nielsen
Lærer og journalist

Karen Lumholt er oprindeligt lærer og senere journalist fra Journalisthøjskolen i Århus. To gode, dengang 4-årige professionsuddannelser, der begge handler om mennesker, samfundsengagement og folkeoplysning

På læreruddannelsen tog Karen linjefagene religion og historie. Og på Journalisthøjskolen i Århus var specialet dansk politik og mediefaget radio.

Radiovært og højskolelærer

I sit arbejdsliv har Karen kombineret medie- og lærerfagligheden på talrige måder, både som journalist og programmmedarbejder samt studievært i DR-P1 (1991-98), som underviser på højskoler (løbende henover årene), som redaktionsleder og kampagneleder i en offentlig styrelse (2000-04), som tænketanksdirektør og pressetalsmand (2014-16) og som netværksbestyrer for en række faglige og politiske netværk.

Tidligere har Karen også udgivet et net-nyhedsmedie til børn og unge samt været ekstern kursusleder og underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (2010-2024).

Konceptudvikler, forfatter og foredragsholder

Siden 2004 har Karen sammen med sin mand Anders Stahlschmidt drevet  konsulentfirmaet Lumholt & Stahlschmidt, hvor de udvikler nye koncepter inden for procesledelse, borger- og medarbejderinddragelse, community- og netværksopbygning og underviser i feedbackkultur, spørgeteknik, berettermodeller, moderne kommunikationsmodeller, narrativ praksis (storytelling) og ny, konstruktiv journalistik. Se video.

De skriver også fagbøger hver for sig – og er begge aktive foredragsholdere inden for hver deres område.

Parløb arbejdsmæssigt og privat

Selv om Anders og Karen har forskellige specialer, har de en fælles præmis i deres arbejde: relationer, tillid, mening og deltagelse er afgørende både i fællesskaber, bevægelser, små samfund, virksomheder og organisationer.

Karen og Anders har sammen tre voksne børn og bor i et byggeforeningshus i Valby ved København.

Faglige netværk, fremtidsforskning og samfundsanalyse

Karen har de senere år været særdeles aktiv som medstifter af Familiepolitisk Netværk, Landdistriktspolitisk Netværk og Danmarks Bedste Nyheder – forum for konstruktiv journalistik (opløst).

Karen Lumholt er aktiv i Selskabet for Fremtidsforskning og redaktør på selskabets bøger, se Selskabet for Fremtidsforskning. Karen er fast leverandør af aktuel samfundsanalyse med kvalificerede bud på risiko- og mulighedsscenarier. Emnerne er samfundsøkonomi, erhverv, politik, det sociale liv, børn og unge mv.

Tværpolitisk engageret

Karen var i 2011 opstillet til Folketinget for Radikale, men har siden været mere tværpolitisk engageret. Hun har rådgivet både kristendemokrater, konservative, socialliberale og socialister. Hun mener at kunne udrette mere for de sager, der optager hende – familiepolitik, velfærdspolitik og landdistriktspolitik mv. – ved ikke at være låst fast til et bestemt politisk parti.

Booking

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save