Aftaler og priser

Karen forbereder sig altid grundigt og specifikt ift. emneafgrænsning, målgruppe(r), kontekst og ikke mindst aktualitet. Ingen foredrag er ens, men indholdet er – i forskellige udskæringer – med afsæt i de kerneområder, som Karen har særdeles stor ekspertise indenfor. Karen snakker ikke om ting, hun ikke ved noget om.

Sådan gør du

Kontakt Karen på 40 14 49 80 eller karen@lskommunikation.dk

Vi drøfter jeres behov for indhold, form og emner. Hvis der er behov for et formøde med bestyrelse eller ledergruppe inden I beslutter jer, er det OK.

Honorar aftales med Anders Stahlschmidt, som er Karens makker og manager. Udgangspunktet er de vejledende priser, som står nedenfor. Husk at priserne altid tillægges moms. Der kan opnås rabat. Se nedenfor.

Kontakt Anders på 24 80 14 69 eller anders@lskommunikation.dk

Vejledende priser
 • Foredrag –  16.000 kr.
 • Workshop – 18.000 kr. – ét formøde eller sparring er inkluderet i prisen.
 • Et dagsprogram, fx et kursus, en konference eller en heldags-workshop, koster 23.000 kr. – 1-2 formøder og diverse sparring er inkluderet i prisen
 • Ordstyrer til en debat eller et folkemødeevent etc. koster 16.000 kr. Hvis arrangementet varer hele dagen, er prisen 23.000 kr.
 • Rådgivning (se nedenfor under “Pick my brain”) koster 1.600 kr. i timen, der afsættes 2 timer til første møde.
 • Et klippekort til 10 timers rådgivning koster 12.000 kr.  svarende til en rabat på 4.000 kr. – se mere under Rabatter.

Et foredrag varer 1-2 timer, en workshop typisk 3-4 timer. Et kursus varer en dag – eller flere dage. En ordstyreropgave kan vare fra et par timer til en hel dag.

Hvis opgaven kræver meget forberedelse – fx hvis der skal konstrueres særlige spørgsmål og opgaver eller en specifik analyse – er prisen højere end den vejledende. Hvis opgaven er helt uden forberedelse – dvs. Karen bare skal møde op og deltage – er prisen lavere. Tal med Anders.

Rabatter
 • IDEALIST-RABAT – Karen giver ofte 50 procents rabat til de små idealistiske projekter, som er næsten uden budget. Men KUN hvis projektet har et formål, som Karen kan støtte. Idealist-rabat:
  • 8.000 kr. for et foredrag
  • 10.000 kr. for en workshop
  • 12.500 kr. for et dagsprogram.

Alle priser tillægges naturligvis stadig moms, for som selvstændig skal man momse.

 • LILLEPUT-RABAT – Små institutioner og foreninger med en begrænset økonomi kan også godt få en god pris, som ligger et sted imellem den vejledende pris og Idealist-rabatten. Dette forudsætter dog, at foreningens/institutionens formål er utvetydigt almennyttigt eller på andre måder støtteværdigt.
 • MÆNGDERABAT – 25 procents mængderabat gives, når der er flere kunder, der slår sig sammen om samme arrangement eller på samme lokation. Hvis I er flere kunder med samme interesse eller i samme by, kan I slå jer sammen og få rabat.

NB! Alle priser tillægges som stadig moms + kørsel

“Pick my brain” – rådgivning og idéudvikling

Karen bliver ofte spurgt om hun vil rådgive, yde sparring eller inspirere i forbindelse med en idéudviklingsproces. Det kan være for en ledergruppe, en brancheorganisation, en fagforening, kommune eller NGO.

 • Timeprisen følger her Journalistforbundets vejledende timepris for rådgivning, som er 1.600 kr. Et møde varer typisk 2 timer.
 • Rådgivning over telefon, Skype, Zoom osv. kan godt gøres på 1 time.
 • En lille forening, der ikke har noget budget, kan få rådgivning for 1.200 kr./t., hvis Karen kan støtte formålet (svarende til den mængderabat, andre kunder får med et klippekort).

NB! Alle priser tillægges moms + evt. kørsel

“Promovering”

Som foredragsholder bliver man nogen gange tilbudt et par flasker rødvin eller at “du bliver jo promoveret”. Den slags tæller ikke hos os. Karen bliver rigeligt promoveret. At blive promoveret som én, der arbejder gratis, er i øvrigt ikke spor attraktivt. Tværtimod – så er man jo en slags skruebrækker. At blive kendt som en, der er “billig”, er heller ikke spor godt for renomméet.

Men når det er sagt, så kan det være vældig meningsfuldt at give rabat til små kunder og aktører, man gerne vil støtte, fordi de har et almennyttigt eller filantropisk formål. Det er den eneste fornuftige grund til at gå ned i pris.

Se også blogindlægget Find en god foredragsholder…

Book foredrag

Booking