Den udvidede familie

Fremtidens fællesskaber og familie

Karen Lumholt har siden 1998 været en del af den familiepolitiske debat i Danmark. Mere end 200 interviews, kronikker og debatter om emnet vidner om dette.

Karen har skrevet flere bøger om emnet, været familierådgiver og brevkasseredaktør.

Familierne på dagsordenen

I 2014 var hun med til at stifte Familiepolitisk Netværk. Siden er det på mange måder lykkedes at få familiepolitikken på medie-dagsordenen i Danmark – og også efterhånden på partiernes dagsorden.

tv2 news1
 Familiepolitisk Netværk præsenterede seksten anbefalinger til en visionær familiepolitik i april 2016. Anbefalingerne var del af et velunderbygget idekatalog, som siden er blevet modtaget positivt af mange politikere og organisationer.
Hverdagen – er den for børn?

Karen Lumholts fokus er den måde, vi indretter hverdags- og samfundslivet på. Hensynet til det helt lille barns grundlæggende behov for nære og empatiske relationer i hverdagen (forældre, bedsteforældre, søskende, naboer, familie-venner, nærsamfund) er blevet overset igennem de seneste årtier.

Ingen sender deres børn i institution så meget som danskerne

Institutionaliseringsgraden i Danmark er den største i verden. Begge forældre har haft arbejdsmarkedet som vigtigste identitetsgiver og maksimalt arbejdsudbud har været det politiske hovedmål.

I samme periode har institutionerne været presset i retning af kvantitet frem for kvalitet og administration og styring frem for pædagogik.

Stik imod hvad mange tror, er de helt små børns følelsesmæssige og sproglige udvikling i stigende grad forsømt. Små børn udvikler eksempelvis ikke sit sprog af at tale med andre 1-2 årige, men ved samvær med nære, empatiske voksne, der med sproget som en naturlig del viser dem verden.

Krydspres

Mange forældre ved udmærket godt at den er gal og lider under krydspres, stress og dårlig samvittighed.

Det handler om politik, samfundsøkonomi, ligestilling, samfunds- og menneskesyn – men også om den måde vi allesammen prioriterer i hverdagen.

Karen Lumholts bøger om familie- og arbejdsliv
  • Håndbogen for forældre til skolebørn. De første fire år – af Karin Hegelund og Karen Lumholt (Borgen 1998)
  • Børn skal da arbejde. Sådan får du dem til at hjælpe til derhjemme – af Karen Lumholt og Marie Kraul (Gyldendal 2009)
  • Fra biks til business – når kvinder tænker vækst – om mikroiværksætteri og balancen mellem familie- og arbejdsliv – af KarenLumholt (Børsen Mikro 2008)
  • De 16 familiepolitiske anbefalinger – af Karen Lumholt og Sofie Maria Brand (FamPol 2016)
Bogforside Børn skal da Arbejde
Karen Lumholts og Marie Krauls bog om familielivet som et arbejdsfællesskab, der danner og skaber mening.
Forside Håndbogen for Forældre til Skolebørn
Karen Lumholt og Karin Hegelunds bog om hvordan forældre støtter op om deres børns skolegang.
Bogen "Fra biks til business - når kvinder tænker vækst" handler også om work-life balance.
Karen Lumholts bog “Fra biks til business – når kvinder tænker vækst” handler også om work-life balance.
16 familiepolitiske anbefalinger

I regi af Familiepolitisk Netværk, som Karen Lumholt er tralsmand for (2019) har Karen Lumholt sammen med Sofie Maria Brand gennem flere år samlet stof til 16 visionære familiepolitiske anbefalinger til politikerne.

Anbefalingerne har form som et policy paper, er faktaunderbyggede, gennemanalyserede og godt formidlede: Familiepolitisk idekatalog – anbefalinger til en visionær familiepolitik.

Familiepolitisk Netværk logo
16 familiepolitiske anbefalinger – et gennemarbejdet og veldokumenteret idekatalog, der blev modtaget godt af partier, organisationer og medier i april 2015 og siden har inspireret flere partiers nyudvikling af familiepolitikken.

Se mere i Facebookgruppen Familiepolitisk Netværk og se også foreningens hjemmeside: www.fampol.dk

Tænketanken Cura

I 2014-2016 var Karen Lumholt direktør og talsmand for den personalistiske tænketank Cura. Personalisme er et menneske- og samfundssyn, hvor menensket anses for at være primært relationelt. Derfor skal samfundet og velfærden bygge på relationer.

I perioden som direktør og talsmand redigerede Karen Lumholt sammen med Jonas Norgaard to antologier:

  • Det personlige samfund – personalisme i praksis og
  • Det relationelle menneske – personalisme i perspektiv

Bøgerne er en kritik af et samfund, der underprioriterer relationerne i velfærden – sammen med Jonas Norgaard Mortensen (Vindelsti, 2015)

Skærmbillede 2016-05-20 kl. 12.04.19
Det personlige samfund. Personalisme i praksis – Af Karen Lumholt og Jonas Norgaard Mortensen (red.) – 2015 (Vindelsti)
Skærmbillede 2015-10-05 kl. 18.38.20
Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv – Af Karen Lumholt og Jonas Norgaard Mortensen (red) – 2015 (Vindelsti)
Stikord

Familiepolitik, work-life balance, Familiepolitisk Netværk, anbefalinger, visioner, deltid, hamsterhjulet, Oprør fra Hverdagen, dagpasning, Fællespladsen, hjemmepasning, nytænkning, arbejdsliv, arbejdsglæde, arbejdslyst, livsfasepolitik, udviklingspsykologi, tilknytning, “Børn skal da arbejde”, arbejdsfællesskab, husholdning, moderskab, fædrebarsel, naturret, Back To Nature 2.0, børn, småbørn, vuggestuer, børnehaver, tilknytning, relationer, kærlighed, tillid, selvværd, stress, angst, depression, mistrivsel, fremmedgørelse, familierelationer, naboskab, barsel, fleksibel barsel, arbejdsdeling, delejobs, delt barsel, babydeltid, babylån, politik, partipolitik, paradigmeskift, kulturkamp, civilsamfund, bedsteforældre, mobilitet, nyuddannet, fertilitet, skilsmisser, husholdning, perfekthedskrav, leveomkostninger, legeaftaler, mobiltelefoner, digitalisering, leg, madlavning, børneinddragelse, vasketøj, fællesskab, håndværk, husligt arbejde, traditioner, bedsteforældre, slægt, videndeling, generationer, havearbejde, håndarbejde, fordybelse, deltagelse, tilhørsforhold, Familien 4.0, Otto Scharmer.

Du kan også finde Karens foredrag på portalerne Fremtidsforskning Foredragslisten, Sogneaften, Pædagogen og DinSkole

Booking

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

SaveSave

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save