Den nye landsby – fra udkant til fortrop

Levende lokalsamfund og livskraftige landsbyer

Karen Lumholt holder foredrag om hvordan fornyelsen af velfærdssamfundet allerede nu kommer fra “udkantsdanmark” – det decentrale, lokale Danmark, provinsen – og om hvordan tilbagegangen i landdistrikterne allerede flere steder er vendt. Foredraget rummer mange konkrete eksempler og aspekter og bunder i en stor viden, fx om andelsorganisering.

Karen er aktiv i debatten om hvordan landdistrikter, små byer og nærsamfund kan udvikles i stedet for at afvikles. Hun er ofte taler på landdistriktskonferencer i hele landet og har været med til at starte netværk af ildsjæle på området, bl.a. Landdistriktspolitisk Netværk.

Vi ændrer synet på provinsen

Karen Lumholt har for nylig skrevet forordet til Lise Ravnkildes bog LOVESTORMEN fra Lolland-Falster – læs mere om bogen her.

Fra forordet: “Lolland-Falster Lovestorm har ændret synet på Lolland-Falster. Ikke de professionelle lobbyister og reklamefolk. Ikke politikerne med deres symbolprojekter og skåltaler. Ikke turist- og erhvervsorganisationernes fine tryksager – jo, de har måske været med. Men ingen kan slå det, som er ægte. Det nye billede af Lolland-Falster er skabt af alle dem, der sagde: Nok er nok! Vores landsdel skal ikke tales ned! Vi elsker at bo her – og det skal verden vide!”

Oprør fra udkanten – mulighedernes land

Karen har bidraget til bogen "Oprør fra Udkanten - Mulighedernes Land 2.0"

Karen Lumholt har bidraget til antologien Oprør fra Udkanten – Mulighedernes Land 2.0. med denne artikel : Hvad nu hvis vi stemte med fødderne og gik den modsatte vej?

Hemmeligheden om det gode liv på landet
Lolland-Falster Lovestorm er en bevægelse, som Karen ser som eksemplarisk.

Karens artikel i DenOffentlige.dk er igen og igen blevet delt på de sociale medier: Hemmeligheden om det gode liv på landet

Landsbyfortællinger

Karen har sammen med proceskonsulent Begitta Blahaut fra 2010 til 2014 gennemført et større forløb i Guldborgsund Kommune med 10 forskellige fortælleaftener i landsbyer og små byer. Se to videoer om dette projekt herunder:

Relevante bøger med bidrag af Karen Lumholt
  • LOVESTORMEN fra Lolland-Falster (Ravensource, 2017) – forord
  • Oprør fra udkanten. Mulighedernes land (Hovedland, 2014) – artikel
  • Det relationelle menneske (Vindelsti, 2015) – forord samt redigering
  • Det personlige samfund (Vindelsti, 2015) – forord samt redigering
  • Historier der flytter mennesker. Storytelling i forandring… (L&R, 2013) – bog af Karen Lumholt
  • Det Gode Liv (Tidsskrift for Praktisk Teologi, 1998) – artikel
Netværk 

Karen har sammen med Kirsten Sydendal etableret Landdistriktspolitisk Netværk.

Karen har været aktiv i Oprør fra Udkanten – mulighedernes land, som var en forening, en bog og flere årlige konferencer. Oprør fra Udkanten er nu fusioneret med foreningen Balance-Danmark.

Karen Lumholt: “Mennesker i vores del af verden, ikke mindst de unge sårbare, har godt af at komme tættere på naturen. Både den omgivende og naturen i os selv.”
Stikord

Landdistrikter, udvikling, naboskab, deleøkonomi, fødevarefællesskaber, community organising, nærsamfund, mikrofunding, andelsbevægelse 2.0, folkeaktier, samskabelse, borgerinddragelse, 4. sektor, socialøkonomisk virksomhed, disruption, civil ulydighed, decentralisering vs. centralisering, regionalisering, internationalisering, regionale fødevarer, indkøbsforeninger, økologi, landsbyfællesskaber, arkitektur, infrastruktur , sognemidler, bylaug, foreningsarbejde, verdensmål 11, bæredygtige byer, bæredygtige lokalsamfund, trivselskrise, naturen helbreder, landsbyfortællinger, landsbyidentitet, stolthed, lokalisering, glokal, aktivisme, frivillighed, pragmatisme, samarbejde, tværsektorial, traditioner, kirkens rolle, sundhed, psykisk sundhed, naturen, Back To The Land 2.0, inklusion, hjemmegående, urban farming, landsbyen i byen, byggeforeningen, bofællesskaber, digitale lokale fællesskaber, Facebook, sociale medier, mobilisering.

Du kan også finde Karens foredrag på portalerne Fremtidsforskning Foredragslisten, Sogneaften, Pædagogen og DinSkole

Booking

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save